Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Řešení výuky anglického jazyka DynEd

Řešení výuky anglického jazyka DynEd Naším cílem je podporovat dospělé a děti v rozvoji jejich komunikačních dovedností v angličtině, které uplatní v praktickém životě. Rekurzivní hierarchické rozpoznávání (RHR) systému DynEd je jediné řešení výuky anglického jazyka, které vychází
z principů fungování mozku. Tato teorie osvojování jazyka, kterou DynEd aplikuje od roku 1987, se opírá o výzkumy neurovědy (neuroscience). RHR poskytuje jedinečný rámec pro kombinované vzdělávání, tzv. blended learning, které optimalizuje využívání technologií. DynEd se specializuje na anglický jazyk. Pro výuku angličtiny je svým obsahem zdaleka nejrozsáhlejší, má 15 různých kurzů, každý speciálně vyvinutý pro určitou věkovou kategorii, jazykovou úroveň a/nebo jazykovou specializaci. Řešení DynEd je systém kombinovaného jazykového vzdělávání, který ztělesňuje nejlepší rysy tradiční výuky a současné multimediální technologie. Studenti těží nejen z hodin vedených učitelem, ale i
z následného samostudia s využitím počítače - buď online nebo offline - přičemž vše je navrženo tak, aby proces výuky probíhal optimálně. Systém sledování studia na bázi umělé inteligence umístí studenta na odpovídající studijní úroveň a po každém provedeném učebním kroku mu individuálně přizpůsobuje stupeň obtížnosti probírané látky. Systém také sleduje behaviorální vzorce učení studenta, vyhodnocuje jeho pokrok prostřednictvím automatické písemné zpětné vazby a poskytuje konkrétní doporučení, jak studijní návyky zlepšit. Měří také efektivitu individuální výuky i výuky ve třídě (studijní skóre).

Řešení výuky anglického jazyka DynEd V čem je systém DynEd jedinečný
Řešení DynEd je nejúčinnější způsob osvojování anglického jazyka. Zvyšuje efektivitu učení, a tak urychluje zvládnutí jazyka minimálně třikrát oproti tradičním metodám výuky a minimálně dvakrát oproti standardním programům pro výuku jazyka s podporou počítače. DynEd vyvinul speciální časově variabilní počítačové testy ke stanovení úrovně jazykových dovedností.
K dispozici jsou tři odlišné typy rozřazovacích testů: pro děti, pro dospělé a pro letecké specialisty. Systém DynEd se také může pochlubit průběžnými kontrolními testy a jedinečnými testy plynulosti mluveného projevu. DynEd nabízí bezplatnou technickou podporu na lokální i evropské úrovni, jakož i bezplatné automatické aktualizace všech kurzů. Rozsáhlý kurz Příprava učitelů, veškeré podpůrné nástroje, návody a online příručky pro učitele jsou rovněž bezplatné.

 • Systém DynEd, založený na vědeckých výzkumech a optimálním využití technologií, představuje zásadní posun ve výuce anglického jazyka. Rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní).
 • Během osvojování jazyka se v mozku nejdříve rozvíjí poslech. Dovednost, která se rozvíjí následně, je mluvení, které je třeba často procvičovat spolu s poslechem.
 • Systém DynEd využívá nejpokročilejší technologii Rozpoznávání řeči, která pomáhá rozvíjet plynulost projevu studenta.
 • Čtení a psaní využívají jazykový základ vybudovaný poslechem a mluvením. Tyto dovednosti předpokládají zvládnutí jazykových struktur a konceptů, a ty právě systém DynEd buduje.
 • Pro osvojení jazyka je velmi důležité efektivní procvičování. DynEd se zaměřuje na poskytování, sledování a řízení nácviku jazykových struktur, a to jak ve třídě, tak mimo ni.
 • Existují výrazné rozdíly mezi tradičními přístupy výuky podle učebnic a přístupem založeným na poslechu a vizuální podpoře, který je podstatou všech kurzů DynEd.
 • Materiály určené rodilým mluvčím nejsou vhodné pro ty, jejichž rodný jazyk není angličtina. DynEd se specializuje právě na tuto druhou skupinu.

DynEd International a DynEd Europe B.V.
Firma DynEd International, Inc. byla založena v roce 1987 v San Francisku. Tato společnost vyvinula úplně první CD-ROM pro jazykovou výuku, který si nechala v USA patentovat. Od té doby se, díky mnohokrát oceněným kurzům, DynEd stal absolutní špičkou ve výuce jazyků s podporou počítače a úspěšně se podle něj učí desítky milionů studentů na celém světě.
Společnost DynEd Europe B.V. je exkluzivním partnerem DynEd International, Inc. pro Evropu. DynEd Europe B.V. byl založen roku 2008 a sídlí v Amsterdamu.