Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Staňte se partnerem

Společnost EdWay s.r.o. funguje jako výhradní Country Management Partner DynEd Europe B.V. pro Českou republiku s cílem nabídnout špičkové a efektivní řešení pro pokrytí rychle rostoucích požadavků na výuku anglického jazyka. Pro marketing, prodej, distribuci systému DynEd a podporu koncových uživatelů užívajících tyto vzdělávací kurzy hledáme vhodné partnery, se kterými chceme vybudovat spolupráci založenou na dlouhodobých, vzájemně výhodných a pevných obchodních vztazích.

Vzdělávací partneři jsou samostatné české právní subjekty odpovědné za marketing, prodej, distribuci a následnou podporu koncových uživatelům. Získávají od společnosti EdWay distribuční práva na dobu 3-6 let.

Akademičtí partneři jsou základní a střední školy nebo univerzity, jejichž zapsaní žáci či studenti využívají pro výuku angličtiny produkty a služby DynEd. Od společnosti EdWay získávají Akademičtí partneři distribuční práva na dobu 3-6 let.

Investováním rozumné částky získáte šanci využít obchodní příležitosti v hodnotě mnoha milionů eur. Správný partner může prostřednictvím inovativních technologií společnosti DynEd dosáhnout mimořádných finančních výnosů a společenské prestiže. Máte ideální příležitost spojit se s dynamickou globální společností a spolupodílet se na zlepšování kvality života dětí i dospělých společensky zodpovědným a zároveň ziskovým způsobem.

CMC Graduate School of Business
Dicere
EdPoint
FDI
OneToOne
RG-Team