Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Individuální student Aviation English

Neomezený přístup k následujícím kurzům po dobu trvání licence. Individuální 15minutová podpora ze strany učitele a další 15minutová podpora ze strany leteckého specialisty prostřednictvím Skype, resp. telefonu, každé dva týdny.    

Aviation English Placement Test Tento rozřazovací test stanoví výchozí studijní úroveň pro piloty, pracovníky řízení letového provozu a studenty letectví v souboru kurzů DynEd Aviation English. Vedle poslechu, slovní zásoby a složek jazykové struktury tvoří součást tohoto testu speciální test plynulosti mluveného projevu obsahující Rozpoznávání řeči. Výsledky testu odpovídají úrovním ICAO 1 - 5.
Aviation English for Pilots Tento kurz pomáhá pilotům zvýšit jazykovou způsobilost v oblasti mluveného projevu na takovou úroveň, aby byli schopni spolehlivě komunikovat v tísňových a nepředvídatelných situacích. Absolventi tohoto kurzu, založeného na běžných i mimořádných situacích v leteckém prostředí, dosáhnou jazykové úrovně 4 a vyšší dle standardů ICAO.
Aviation English for Controllers Tento kurz pomáhá řídícím letového provozu dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti 4 dle standardů ICAO. Kurz obsahuje klíčové jazykové pojmy, slovní zásobu a fráze nezbytné pro hladkou komunikaci mezi řídícím letového provozu a pilotem zaručující bezpečný letový provoz.
New Dynamic English Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči.
The Lost Secret Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a uveřejněný BBC English, obsahuje výjimečně motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci.
Dynamic Business English Tento kurz rozvíjí dovednosti nezbytné pro prezentace, pohovory, jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní a profesní činnosti.
Functioning in Business Tento kurz na bázi videa připravuje studenty na jednání v běžných obchodních a mezikulturních situacích. Je zaměřen na obecnou obchodní slovní zásobu a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování a potvrzování.
English by the Numbers Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.
Hospitality English Toto je doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. Zaměřuje se na zdokonalení poslechu a mluvení a rozšíření odborné slovní zásoby a pokrývá takové jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení otázek.
Clear Speech Works Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.
Test Mountain Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOEIC a jiné standardizované zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku.
Podpora učitele Kombinovaný systém DynEd zahrnuje podporu učitele, který naučené jazykové modely rozšíří a přizpůsobí konkrétním potřebám studentů. Učitelé systému DynEd studenty vedou, sledují jejich pokroky, a tak jim pomáhají osvojit si jazykové dovednosti efektivněji.