Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Student ZŠ nebo SŠ s licencí DynEd

Neomezený přístup k následujícím kurzům po dobu trvání licence. Podporu učitele vám poskytne vaše škola. Ujistěte se prosím, že jste od své školy zakoupil/a licenci na níže uvedené kurzy DynEd. Pokud licenci nemáte, systém vám přístup do výukových kurzů DynEd nepovolí. Zakoupil jsem studentskou licenci DynEd
Nemám studentskou licenci DynEd
   


Placement Test Tento rozřazovací test je časově variabilní počítačový test k zjištění jazykové úrovně studentů. Je založen na studentově výkonu. Začíná jednoduchými úkoly a rychleji či pomaleji přechází k úkolům složitějším, až dosáhne studentovy jazykové úrovně a přesně ji určí. Test stanovuje počátek studia
v kurzech DynEd.
Let's Go Let's Go je laskavý efektivní kurz pro žáky od 4 do 10 let. Tento kurz, plný písniček, her a interaktivních cvičení, kterým děti provázejí dvě animované kočičky, Sam a Ginger, se zaměřuje na základní struktury anglického jazyka a rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti.
First English Tento kurz pro začátečníky ve věku od 10 do 17 let byl vytvořen speciálně k tomu, aby pomohl žákům ve školním prostředí. Dialogy a sekce zaměřené na poslech, gramatiku a slovní zásobu čerpají ze školního a domácího života a rozvíjí dlouhodobé učení, ne krátkodobé memorování.
English for Success Tento kurz pro žáky základní jazykové úrovně ve věku od 10 do 17 let připravuje na používání angličtiny ve škole a ve vyučovacích předmětech, jako je matematika, fyzika, zeměpis, dějepis nebo angličtina. Naučí je jazyku výkladu, vysvětlování, kladení otázek, zadávání domácích úkolů a testů.
The Lost Secret Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a uveřejněný BBC English, obsahuje výjimečně motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci.
Dynamic Classics Tento kurz, založený na čtyřech anglických klasických literárních dílech, obsahuje příjemné ilustrace a je doplňkem pro začínající čtenáře. Obohacuje jazykovou výuku o klasickou literaturu přizpůsobenou jazykové úrovni studentů.
New Dynamic English Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči.
English by the Numbers Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.
Clear Speech Works Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.
Test Mountain Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOEIC a jiné standardizované zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku.
Podpora učitele Kombinovaný systém DynEd zahrnuje podporu učitele, který naučené jazykové modely rozšíří a přizpůsobí konkrétním potřebám studentů. Učitelé systému DynEd studenty vedou, sledují jejich pokroky, a tak jim pomáhají osvojit si jazykové dovednosti efektivněji.