Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Individuální student všeobecné angličtiny

Neomezený přístup k následujícím kurzům po dobu trvání licence. Individuální 15minutová podpora ze strany učitele prostřednictvím Skype, resp. telefonu, každé dva týdny.    

Placement Test Tento rozřazovací test je časově variabilní počítačový test k zjištění jazykové úrovně studentů. Je založen na studentově výkonu. Začíná jednoduchými úkoly a rychleji či pomaleji přechází k úkolům složitějším, až dosáhne studentovy jazykové úrovně a přesně ji určí. Test stanovuje počátek studia
v kurzech DynEd.
New Dynamic English Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči.
The Lost Secret Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a uveřejněný BBC English, obsahuje výjimečně motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci.
Dynamic Business English Tento kurz rozvíjí dovednosti nezbytné pro prezentace, pohovory, jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní a profesní činnosti.
Functioning in Business Tento kurz na bázi videa připravuje studenty na jednání v běžných obchodních a mezikulturních situacích. Je zaměřen na obecnou obchodní slovní zásobu a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování a potvrzování.
English by the Numbers Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.
Hospitality English Toto je doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. Zaměřuje se na zdokonalení poslechu a mluvení a rozšíření odborné slovní zásoby a pokrývá takové jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení otázek.
Clear Speech Works Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.
Test Mountain Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOEIC a jiné standardizované zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku.
Podpora učitele Kombinovaný systém DynEd zahrnuje podporu učitele, který naučené jazykové modely rozšíří a přizpůsobí konkrétním potřebám studentů. Učitelé systému DynEd studenty vedou, sledují jejich pokroky, a tak jim pomáhají osvojit si jazykové dovednosti efektivněji.