Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Čím se DynEd odlišuje

Charakteristiky Dyned Europe Výuka jazyků pomocí počítače Mezinárodní jazyková centra (tradiční výuka) Místní jazykové školy
Teorie výuky jazyka založená na principech fungování mozku x x x
Neurokognitivní přístup k výuce jazyka x x x
Rekurzivní hierarchické rozpoznávání x x x
Osvojování si jazyka jako dovednosti, ne znalosti x x
Piktogramové vizuální informace ? ? x
Systém sledování studenta na bázi umělé inteligence x x x
Sledování behaviorálních vzorců učení studentů x x x
Sledování studia online i offline x x x
Nepřetržitá analýza osvojování jazyka x x x
Automatizovaná konkrétní doporučení, jak zlepšovat studijní návyky x x x
Číselné a měřitelné hodnocení efektivity učení x x x
Sledování doby studia a doby testování x x
Patentovaná Shuffler technologie x x x
Přizpůsobení stupně obtížnosti jednotlivému studentovi x x x
Přizpůsobení stupně obtížnosti po každém učebním kroku x x x
Nejkratší doba dosažení cílové úrovně x x x
3x rychlejší než tradiční metody - x x
2x rychlejší než jiné společnosti vyučující jazyk s podporou počítače x - -
Časově variabilní počítačové stanovení úrovně dovedností, založené na výkonu studenta ? x x
Adaptabilní hodnocení podle úrovně dovednosti x x x
Všeobecný rozřazovací test ? x x
Rozřazovací test pro děti x x x
Rozřazovací test pro letectví x x x
Speciální test plynulosti mluveného projevu x x x
Průběžné kontrolní testy x x
Využití nejnovějších technologií x x
Celosvětově první CD-ROM pro výuku jazyka (v r. 1987) x x x
Pokročilý systém rozpoznávání řeči pro individuální zpětnou vazbu ? x x
Ochrana heslem prostřednictvím internetu ? x x
Obsahově nejrozsáhlejší x x
Všechny jazykové úrovně ? x
Vhodný a přizpůsobený pro všechny věkové skupiny ? x
Více než 10 různých typů kurzů x ? x
Obsahové pokrytí jazyka školního prostředí včetně vyučovacích předmětů x ?
Speciální kurzy s odborným zaměřením ? ? ?
Blended Learning ? x ?
E-learning k samostatnému procvičování x x
Rozšíření slovní zásoby a přizpůsobení obsahu konkrétním potřebám studentů s učitelem ?
Pouze minimální nároky na čas ve třídě x x
Technická podpora zdarma ? x x
Bezplatná evropská a lokální podpora a školení ? ? x
Bezplatné automatické aktualizace všech kurzů x x x
Bezplatný trénink učitelů x x x
Software pro trénink učitelů x x x
On-line příručky pro učitele ? x x
Mezinárodní ocenění ? ? x
Více než 40 mezinárodních ocenění x x x
Podklady od renomovaných institucí (BBC, Oxford, Stanford University a další) ? ? x
Měsíční platby vers. platby předem x ? ?