Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů společnosti EdWay s.r.o., Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1055/35, PSČ 110 00, IČ: 24671592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164970 (dále jen 'EdWay s.r.o.') pokrývá sběr a používání vašich osobních údajů, které mohou probíhat kdykoli při komunikaci s EdWay s.r.o., např. nakupujete nebo používáte produkty a služby DynEd nebo kontaktujete naše obchodní zástupce nebo zástupce poskytující podporu. Respektujeme vaše právo na soukromí, chápeme potřebu kontrolovat používání vašich osobních údajů a vyvineme maximální úsilí, abychom vás ochránili.

DynEd Europe B. V. vlastní všechna vlastnická práva k webovským stránkám www.dyned.cz, včetně práv patentových, copyrightu, obchodního tajemství a obchodní značky.

Tyto zásady Ochrany osobních údajů jsou v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR
Společnost DynEd Europe je plně kompatibilní s aktuálně platnými zásadami GDPR.

SOUHLAS SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Užívání našich webovských stránek a/nebo našich produktů a služeb, včetně jakéhokoliv sporu týkajícího se ochrany osobních údajů, podléhá těmto zásadám Ochrany osobních údajů. Navštívením www.dyned.cz SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. EdWay s.r.o. si vyhrazuje právo tyto zásady Ochrany osobních údajů kdykoliv upravit v souladu s platnou právní úpravou. Uživatelé budou mít na webovských stránkách vždy k dispozici poslední platnou verzi zásad Ochrany osobních údajů.

CO DÁLE BYSTE MĚLI VĚDĚT O SVÉM SOUKROMÍ?
EdWay s.r.o. bere vaše soukromí velice vážně. Neprodáváme ani nepronajímáme vaše kontaktní údaje marketingovým agenturám či třetím stranám. K zajištění lepších služeb můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty v rámci mezinárodní skupiny firem DynEd, které je budou chránit v souladu s těmito zásadami Ochrany osobních údajů nebo dle jejich vlastních zásad ochrany osobních údajů.

EdWay s.r.o. podnikne kroky - včetně úředních, technických a fyzických opatření - k zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě, krádeži a zneužití, jakož i proti neoprávněnému přístupu, odhalení, změně a zničení. Mnohé třetí strany mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se od našich liší. Tyto zásady Ochrany osobních údajů se vztahují na naše webovské stránky a nevztahují se na kterékoliv jiné stránky, na které se přes naše webovské stránky dostanete. I když vynakládáme veškeré úsilí k zabezpečení vašich údajů, nemáme kontrolu nad zásadami jiných stránek.
Vaše osobní údaje odhalíme příslušným institucím pouze v případě právních požadavků.

KONTAKT

Rádi uvítáme vaše připomínky a dotazy ohledně zásad Ochrany osobních údajů nebo jakékoliv jiné podněty týkající se našich webovských stránek. V případě, že máte dotazy, připomínky či obavy ohledně těchto zásad Ochrany osobních údajů nebo zpracování údajů, kontaktujte nás prosím na info@edway.cz.