Změnit stát a jazyk| Change country & language
Změnit stát
 • Evropa
 • Turecko
 • Česká republika
 • Itálie
 • Francie
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • SevernÍ Kypr
Změnit jazyk
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Přehled produktů
Placement Test Tento rozřazovací test je časově variabilní počítačový test k zjištění jazykové úrovně studentů. Je založen na studentově výkonu. Začíná jednoduchými úkoly a rychleji či pomaleji přechází k úkolům složitějším, až dosáhne studentovy jazykové úrovně a přesně ji určí. Test stanovuje počátek studia
v kurzech DynEd.
New Dynamic English Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči.
The Lost Secret Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a uveřejněný BBC English, obsahuje výjimečně motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci.
Dynamic Business English Tento kurz rozvíjí dovednosti nezbytné pro prezentace, pohovory, jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní a profesní činnosti.
Functioning in Business Tento kurz na bázi videa připravuje studenty na jednání v běžných obchodních a mezikulturních situacích. Je zaměřen na obecnou obchodní slovní zásobu a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování a potvrzování.
English by the Numbers Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.
Hospitality English Toto je doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. Zaměřuje se na zdokonalení poslechu a mluvení a rozšíření odborné slovní zásoby a pokrývá takové jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení otázek.
Clear Speech Works Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.
Test Mountain Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOEIC a jiné standardizované zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku.Placement Test Tento rozřazovací test je časově variabilní počítačový test k zjištění jazykové úrovně studentů. Je založen na studentově výkonu. Začíná jednoduchými úkoly a rychleji či pomaleji přechází k úkolům složitějším, až dosáhne studentovy jazykové úrovně a přesně ji určí. Test stanovuje počátek studia
v kurzech DynEd.
Let's Go Let's Go je laskavý efektivní kurz pro žáky od 4 do 10 let. Tento kurz, plný písniček, her a interaktivních cvičení, kterým děti provázejí dvě animované kočičky, Sam a Ginger, se zaměřuje na základní struktury anglického jazyka a rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti.
First English Tento kurz pro začátečníky ve věku od 10 do 17 let byl vytvořen speciálně k tomu, aby pomohl žákům ve školním prostředí. Dialogy a sekce zaměřené na poslech, gramatiku a slovní zásobu čerpají ze školního a domácího života a rozvíjí dlouhodobé učení, ne krátkodobé memorování.
English for Success Tento kurz pro žáky základní jazykové úrovně ve věku od 10 do 17 let připravuje na používání angličtiny ve škole a ve vyučovacích předmětech, jako je matematika, fyzika, zeměpis, dějepis nebo angličtina. Naučí je jazyku výkladu, vysvětlování, kladení otázek, zadávání domácích úkolů a testů.
The Lost Secret Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a uveřejněný BBC English, obsahuje výjimečně motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci.
Dynamic Classics Tento kurz, založený na čtyřech anglických klasických literárních dílech, obsahuje příjemné ilustrace a je doplňkem pro začínající čtenáře. Obohacuje jazykovou výuku o klasickou literaturu přizpůsobenou jazykové úrovni studentů.
New Dynamic English Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči.
English by the Numbers Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.
Clear Speech Works Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.
Test Mountain Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOEIC a jiné standardizované zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku.Aviation English Placement Test Tento rozřazovací test stanoví výchozí studijní úroveň pro piloty, pracovníky řízení letového provozu a studenty letectví v souboru kurzů DynEd Aviation English. Vedle poslechu, slovní zásoby a složek jazykové struktury tvoří součást tohoto testu speciální test plynulosti mluveného projevu obsahující Rozpoznávání řeči. Výsledky testu odpovídají úrovním ICAO 1 - 5.
Aviation English for Pilots Tento kurz pomáhá pilotům zvýšit jazykovou způsobilost v oblasti mluveného projevu na takovou úroveň, aby byli schopni spolehlivě komunikovat v tísňových a nepředvídatelných situacích. Absolventi tohoto kurzu, založeného na běžných i mimořádných situacích v leteckém prostředí, dosáhnou jazykové úrovně 4 a vyšší dle standardů ICAO.
Aviation English for Controllers Tento kurz pomáhá řídícím letového provozu dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti 4 dle standardů ICAO. Kurz obsahuje klíčové jazykové pojmy, slovní zásobu a fráze nezbytné pro hladkou komunikaci mezi řídícím letového provozu a pilotem zaručující bezpečný letový provoz.
New Dynamic English Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči.
The Lost Secret Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a uveřejněný BBC English, obsahuje výjimečně motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci.
Dynamic Business English Tento kurz rozvíjí dovednosti nezbytné pro prezentace, pohovory, jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní a profesní činnosti.
Functioning in Business Tento kurz na bázi videa připravuje studenty na jednání v běžných obchodních a mezikulturních situacích. Je zaměřen na obecnou obchodní slovní zásobu a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování a potvrzování.
English by the Numbers Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.
Hospitality English Toto je doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. Zaměřuje se na zdokonalení poslechu a mluvení a rozšíření odborné slovní zásoby a pokrývá takové jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení otázek.
Clear Speech Works Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku.
Advanced Listening Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.
Test Mountain Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOEIC a jiné standardizované zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku.

PODPŮRNÝ SOFTWARE

Na začátku studia s využitím systému DynEd se aktuální úroveň zvládnutí jazyka zjišťuje pomocí rozřazovacího testu. Tento variabilně dlouhý test, který se přizpůsobuje výkonu studenta, určí jeho počátek studia v kurzech DynEd a zajistí, že bude studovat na optimální studijní úrovni. Přístup k testům řídí Records Manager.

Aplikace Records Manager podrobně zachycuje veškeré činnosti každého studenta a jeho studijní historii, včetně výsledků testů, doby, frekvence a postupu studia, a dále pak podrobné informace, jak student využívá studijních funkcí, jako je Nahrávání vlastního hlasu, cvičení s Rozpoznáváním řeči nebo funkce Zopakovat. Pro osvojení jazyka jsou veškeré tyto údaje velice důležité. Prostřednictvím Inteligentního tutora získávají učitelé a studenti konstruktivní zpětnou vazbu. Ta pomáhá studentům zlepšovat výkonnost v učebních činnostech. Údaje z Records Manageru lze také využívat ke kontrole zodpovědného přístupu všech zúčastněných, ke kontrole postupu studia a rozboru efektivnosti.

Records Manager systému DynEd, který získal řadu ocenění,
 • sleduje, analyzuje a řídí studijní aktivity studentů,
 • umožňuje studentům sledovat vlastní studijní záznamy,
 • umožňuje učitelům sledovat podrobné informace o učebních aktivitách studentů a na jejich základě je vést
  k dosažení optimálních výsledků,
 • uchovává záznamy studentů a třídy pro každý kurz a lekci a vytváří zprávy o průběhu studia, které lze dle potřeby vytisknout, exportovat nebo poslat e-mailem a vložit do jiných databází,
 • využívá Inteligentního tutora k hodnocení a zvýšení kvality činností studentů.

Unikátní patentovaná technologie Shuffler neustále sleduje pokrok studenta a dynamicky přizpůsobuje obsah učiva jeho výkonu. Jak se student zdokonaluje, zvyšuje se počet možností výběru a hloubka učiva. Studentům, kteří mají potíže, se učivo opakuje častěji. Takto program na studenta reaguje, a tím individualizuje úkoly ve výkladových lekcích a jednotlivá cvičení.

Indikátor Procento splnění ukazuje, jak efektivně student studoval a procvičil každou lekci. Studenti by měli každou lekci splnit na 80 %, což vyžaduje, aby každou lekci prostudovali několikrát, nechali si věty opakovat a nahrávali svůj hlas. Tímto způsobem postupují od porozumění a procvičování k dokonalému zvládnutí látky. Jakmile dosáhnou požadovaného procenta, automaticky se jim zpřístupní příslušné kontrolní testy. Průběžné kontrolní testy systému DynEd jsou počítačové výkonnostní testy určené k hodnocení studentova pokroku a potvrzení zvládnutí jazykových dovedností získaných v každém kurzu.

Studijní záznamy zobrazují dobu studia věnovanou každé lekci, počet studijních sezení, Procento splnění, výsledky kvizů a testů a úrovně Shuffleru. Součástí Records Manageru je Inteligentní tutor. Ten sleduje a hodnotí všechny studijní aktivity, včetně frekvence studia a využívání důležitých studijních funkcí, jako je Nahrávání vlastního hlasu a Rozpoznávání řeči. Studentům i učiteli poskytuje konkrétní písemnou zpětnou vazbu o studijních návycích studentů, včetně studijního skóre každého z nich, a současně konkrétní doporučení, jak tyto návyky zlepšit.

Nejnovějším programem DynEd je kurz Příprava učitelů. Tento kurz je zaměřen jak na objasnění principů fungování mozku v procesu učení, z nichž jazykové výukové programy DynEd vycházejí, tak na praktické používání tohoto systému. Kurz pomáhá učitelům lépe pochopit teorii a způsob používání systému DynEd v praxi, a tím zefektivnit jejich výuku.
Řešení DynEd Business English Language pro dospělé je soubor integrovaných kurzů, který pomáhá studentům všech jazykových úrovní zdokonalit jejich komunikační dovednosti. Tyto kurzy zaujmou a udrží zájem studentů po celou dobu, kterou potřebují k osvojení jazyka. Více informací o kurzech pro dospělé získáte zde.

Řešení DynEd English Language pro školy je soubor integrovaných kurzů, který pomáhá žákům a studentům všech jazykových úrovní zdokonalit jejich komunikační dovednosti. Tyto kurzy zaujmou a udrží zájem žáků po celou dobu, kterou potřebují k osvojení jazyka. Více informací o kurzech pro žáky/studenty škol a univerzit získáte zde.